Bekijk ons jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te lezen

Opleiden In De School (OIDS)

Onze scholen binnen VOILA hebben een taak in het opleiden van nieuwe leraren. Voor een groot deel vindt die opleiding plaats in de praktijk, in de klas van de kinderen. Onze scholen hebben er voor gekozen om in het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO) samen te werken met de Marnix Academie en Instituut Theo Thijsen Utrecht en Amersfoort, lerarenopleidingen basisonderwijs (pabo), in Utrecht en Amersfoort. Een groot aantal scholen neemt deel aan de netwerkbijeenkomsten en zijn bezig zich te certificeren als opleidingsschool. De Holm, Het Kompas, De Brink en Kla4 zijn gecertificeerd “opleidingsschool”. Op de websites van de diverse scholen kunt u hierover meer lezen.
Het partnerschap heeft als doel, behalve het opleiden van nieuwe leraren voor het basisonderwijs, om samen het onderwijs op de scholen en de opleiding waar mogelijk te verbeteren. De expertise van de pabo kan worden ingezet voor onderzoek, om de ontwikkeling van de school te ondersteunen. Studenten en leraren werken gezamenlijk aan die schoolontwikkeling.
Voor de verdere ontwikkeling maken wij gebruik van advies, cursussen en opleidingen van het Marnix Onderwijscentrum (onderdeel van de Marnix Academie) en Instituut Theo Thijssen.

www.marnixacademie.nl
www.marnixonderwijscentrum.nl
www.hu.nl