Bekijk ons jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te lezen

TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO)

Tijdens de middagpauze kunnen de leerlingen van de Voila basisscholen gebruik maken van tussenschoolse opvang (TSO). Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van het overblijven op school.

Beleid TSO

Het bovenschools beleid is vastgelegd in een kaderstellend document met, naast wet- en regelgeving, kwaliteit als leidraad. Het is de basis voor de organisatie en werkwijze van TSO op de scholen van Stichting Voila. Iedere Voila school is uniek en kan binnen het bovenschools beschreven kader een eigen invulling geven aan TSO door eigen regels en accenten aan te brengen in het overblijven. Deze regels en accenten staan beschreven in de overblijfreglementen van de scholen.

Overblijfreglement

In het overblijfreglement van school staat de gang van zaken rond TSO beschreven.  Dit reglement staat op de website van school en wordt bij aanvang van deelname aan TSO aan ouders verstrekt.

Overblijfcoördinator

De dagelijkse organisatie van TSO op school is in handen van overblijfcoördinator. Deze vrijwilliger draagt zorg voor een goede organisatie van het overblijven op schoolniveau in nauwe samenwerking met alle overblijfmedewerkers. De overblijfcoördinator beschikt over een verklaring omtrent gedrag en volgt scholing op het gebied van Verantwoord Overblijven.

Overblijfcommissie

De overblijfcommissie volgt de uitvoering van het overblijven op schoolniveau, ondersteunt en adviseert de coördinator. De overblijfcommissie bestaat uit een leerkracht, een ouder en de overblijfcoördinator.

Overblijfkrachten

Alle overblijfkrachten zetten zich als vrijwilliger één of meerdere keren per week in voor een verantwoorde en gezellige TSO op school. Zij beschikken over een verklaring omtrent gedrag en volgen scholing op het gebied van Verantwoord Overblijven.

Overblijftarief

Het overblijftarief staat op de website van de scholen en/of in het overblijfreglement vermeld.

Klachtenregeling

Klachten over TSO kunt u natuurlijk altijd bespreken met de overblijfcoördinator, directeur en/of bovenschools coördinator TSO. Klachten over TSO vallen onder de klachtenregeling voor het onderwijs. De klachtenprocedure en de gegevens van de klachtencommissie zijn opgenomen in de schoolgids.