Bekijk ons jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te lezen

Kernwaarden van Voila

Voila vindt het belangrijk dat leerlingen, ouders en personeelsleden vanuit bepaalde waarden en normen handelen. Voila heeft dan ook als basis de Voila waarden die leidend en bindend zijn voor de Voila scholen. Deze zijn verwerkt in de missie en visie van Voila.

Missie van Voila

 1. Positief zelfbeeld
  Kinderen verlaten een Voila-school met een positief zelfbeeld. Ze leren zich bewust te zijn van hun eigen talenten en kwaliteiten. Ze hebben het gevoel: ik kan het!
 2. Kennis en vaardigheden die nodig zijn in deze tijd en in de toekomst
  We willen onze kinderen kansen bieden, nu en in de toekomst.
 3. Ruimte voor creatief denken en handelen
  In onze complexe wereld wordt veel van mensen gevraagd. We willen dat kinderen hun toekomst als een uitdaging ervaren en hen de hulpmiddelen geven om die toekomst vorm te geven.
 4. Samenwerken en respect
  Liefde, open staan voor de wereld en voor andere mensen en mede daardoor leren van elkaar wordt steeds belangrijker. We sluiten bij Voila niemand uit en we leren kinderen dit ook niet te doen.
 5. Een bijdrage leveren vanuit verantwoordelijkheid
  We willen kinderen leren zichzelf te zien als deel van een groter geheel en daarin hun verantwoordelijkheid te nemen.
 6. Keuzes kunnen maken
  Door de beschikbaarheid van enorme hoeveelheden informatie en door de toename van de complexiteit van de samenleving vinden we het belangrijk dat onze kinderen leren kennis uit diverse bronnen te kunnen samenvoegen tot één geheel.

Hoe willen we handelen om onze missie te realiseren?

In de missie geven we antwoord op de vraag: Waarom zijn wij als Voila een team: wat willen we met zijn allen realiseren voor onze kinderen?
Bij de waarden geven we antwoord op de vraag: Hoe willen wij de missie realiseren? De waarden vormen de leidraad voor het gedrag dat mensen die bij Voila werken, laten zien. Ze vormen het kader voor onze identiteit, ze geven aan wie we zijn en hoe we door anderen herkend willen worden.
De waarden staan ten dienst van de missie. Ze helpen ons deze missie ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

De kernwaarden bij Voila zijn:

 1. ethiek: verantwoordelijkheid nemen, het verschil willen maken
 2. respect: samenwerken, niemand uitsluiten, open staan voor anderen
 3. veiligheid: eerlijk durven zijn, gevoel van geborgenheid, gemeenschapszin
  groei en ontwikkeling: talenten benutten, blijven leren, competentiegevoel
 4. autonomie: zelfrespect, positief zelfbeeld, vrijheid om keuzes te maken
 5. creativiteit: buiten bestaande paden kunnen denken en handelen

Ieder kind telt

Voor iedere leerling willen we passend onderwijs verzorgen, zodat elk kind gewoon in Leusden naar school kan. Door samen te werken komt dat doel dichterbij.