Wie wil er nou geen duurzame school? Dat dacht deze schoolbestuurder ook.
Ongeveer de helft van alle Nederlandse scholen moet hoognodig in een nieuw jasje worden gestoken.
Wichert Eikelenboom bedacht een slimme oplossing en kreeg dat voor zijn scholen ook voor elkaar.

lees verder op: https://www.vno-ncw.nl/forum/zo-kan-het-ook-energieslurper-wordt-duurzame-school